Opał

SKR Strzelce Krajeńskie spółka z o.o. prowadzi sprzedaż wysokiej jakości opału a w szczególności: węgla kamiennego (groszek, orzech, kostka), ekoretu, miału węglowego -  głównie z kopalń należących do Katowickiego Holdingu Węglowego. Węgiel ten wyróżnia się wysoką wartością opałową, w granicach 29000 – 30000 kJ/kg

 

Węgiel brunatny wydobywany przez Kopalnię Węgla Brunatnego Turów S.A. również cechuje się dobrymi parametrami:
• kaloryczność 10.050-11.700 kJ/kg
• zawartość popiołu 3-8%
• zawartość siarki 0,3-0,5%

Prowadzimy sprzedaż zarówno gotówkową jak i kredytową. Za zakupiony opał, klienci 
mogą płacić w uzgodnionych, dogodnych dla siebie ratach.

Zapewniamy transport do klienta.